2651181538 6980207756 Χρήστου Κατσάρη 61, Ιωάννινα logoskaiarithmos22@gmail.com
hero image

 

 

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Λόγος και Αριθμός | Λογοπεδικός, Ιωάννινα

Ο ρόλος του παιδοψυχολόγου επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους. Αυτό πετυχαίνεται μέσω της καλύτερης κατανόησης των συναισθημάτων που βιώνουν σε διάφορες καταστάσεις. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ηλικιακά μέσα, όπως παιχνίδια.

Επιπλέον, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, ο παιδοψυχολόγος παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξη του παιδιού σε συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παιδοψυχολόγος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της συνολικής ανάπτυξης και ευεξίας του παιδιού. 
 
 
 
 
 

Παιχνίδι & παιδοψυχολογία

Το παιχνίδι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον τομέα της παιδοψυχολογίας. Οι παιδοψυχολόγοι χρησιμοποιούν τα παιχνίδια ως μέσο για την καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη της συναισθηματικής, κοινωνικής, γνωστικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης των παιδιών. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, τα παιχνίδια προσαρμόζονται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους.

Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να επικοινωνήσουν, να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους. Μέσω διαφόρων παιχνιδιών, ο παιδοψυχολόγος παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα όπου τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επεξεργαστούν συναισθηματικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται η σχέση τους με τον παιδοψυχολόγο.

 

 

 
 
 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στη συμβουλευτική γονέων, οι γονείς αναζητούν υποστήριξη από έναν ειδικό, συνήθως έναν ψυχολόγο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν καλύτερα θέματα που αφορούν τον ρόλο τους ως γονείς. Αυτά τα θέματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, προβλήματα στις αδελφικές σχέσεις, τη σχέση του ζευγαριού και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τα παιδιά, καθώς και γενικά θέματα οικογενειακής δυναμικής.

Μέσα από τη συζήτηση με τον ψυχολόγο, οι γονείς αναλύουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους και αναγνωρίζουν στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις. Επιπλέον, καθοδηγούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών τους, ενώ αναγνωρίζουν δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς προκειμένου να τα αλλάξουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι γονείς ενισχύουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, δίνοντας παράλληλα θετικά πρότυπα για αυτά.

Τέλος, οι γονείς λαμβάνουν υποστήριξη σε όλες τις πτυχές του γονεϊκού ρόλου, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που εμπεριέχει η γονεϊκή θέση και να αναπτύξουν πιο αποδοτικές πρακτικές διαπαιδαγώγησης.

 

 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ερωτήσεις ή για να κλείσετε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας