2651181538 6980207756 Χρήστου Κατσάρη 61, Ιωάννινα logoskaiarithmos22@gmail.com
hero image

 

 

 
   
 
 
 
     
  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Λόγος και Αριθμός | Λογοπεδικός, Ιωάννινα
 
     
 

Η λογοθεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον λόγο, την γραφή, την ανάγνωση και την κατανόηση.

Στο κέντρο "Λόγος και Αριθμός", έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον που προωθεί την ατομική προσέγγιση και προσφέρει προσαρμοσμένα προγράμματα λογοθεραπείας για κάθε ασθενή. Οι εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές μας είναι έμπειροι στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως διαταραχές του λόγου, δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών, και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τη γλωσσική επεξεργασία.

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας μας σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες και τις δυσκολίες κάθε ατόμου, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους και προωθώντας την επιτυχή ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον τους. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιγνίδια λόγου, ασκήσεις ανάγνωσης, δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων με αριθμούς και πολλά άλλα, όλα ενσωματωμένα σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στο "Λόγος και Αριθμός", προσφέρουμε όχι μόνο θεραπευτική υποστήριξη, αλλά επίσης εκπαίδευση και συμβουλές για τους γονείς, προκειμένου να ενισχύσουν την επίδραση της λογοθεραπείας στην καθημερινή ζωή του ατόμου.

 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
Πότε χρειάζεται το παιδί μου λογοθεραπεία;
 
 
 

Καθυστέρηση στον Λόγο
Αν το παιδί σας καθυστερεί σημαντικά στην απόκτηση της ομιλίας σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.
 

Δυσκολία Προφορικής Έκφρασης
Αν το παιδί έχει δυσκολίες να εκφραστεί προφορικά, όπως δυσκολίες στην προφορά των λέξεων, στον συνδυασμό των λέξεων ή στην κατανόηση των δομών της γλώσσας.
 

Δυσκολίες στην Ανάγνωση - Γραφή
Εάν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, όπως αντιληπτικές δυσκολίες ή δυσκολίες στη σύνταξη.
 

Δυσκολίες Συγχρονισμού
Εάν το παιδί έχει προβλήματα στον συγχρονισμό του λόγου του με τις κινητικές του δραστηριότητες ή τις κοινωνικές καταστάσεις.
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Στόχος της λογοθεραπείας είναι να βελτιώσει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του ατόμου, ανεξάρτητα από την ηλικία. Η λογοθεραπεία αναζητεί την αναγνώριση, αξιολόγηση, πρόληψη, και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εκμάθηση και τη χρήση της γλώσσας.

Οι βασικοί στόχοι της λογοθεραπείας περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ομιλίας και της προφορικής δεξιότητας, την ανάπτυξη της κατανόησης της γλώσσας, την προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, τη βελτίωση της κοινωνικής επικοινωνίας, και την αντιμετώπιση διαταραχών γλώσσας. Συνολικά, ο στόχος είναι να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη προς τα άτομα με γλωσσικές δυσκολίες, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους και επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν πλήρως και αποτελεσματικά στον κόσμο γύρω τους.

 
     
 
     
 

 

 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ερωτήσεις ή για να κλείσετε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας