2651181538 6980207756 Χρήστου Κατσάρη 61, Ιωάννινα logoskaiarithmos22@gmail.com
hero image

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
Λόγος και Αριθμός | Λογοπεδικός, Ιωάννινα

Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, σε μια νέα πραγματικότητα που φέρνει πολλές αλλαγές και απαιτήσεις.
Κάποια παιδιά, παρότι δεν έχουν εμφανή νοητικά, ψυχοσυναισθηματικά ή άλλα αναπτυξιακά προβλήματα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση με τις συνήθεις εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται εμφανείς από την προσχολική ηλικία. Πρώιμες ενδείξεις σημειώνονται ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς

 

 

 

Ενδείξεις ότι το παιδί χρειάζεται διαπαιδαγώγηση

Γλωσσικός τομέας | (δυσκολία διάκρισης φωνημάτων, αρθρωτικές δυσκολίες, κατανόησης λέξεων, ολοκλήρωσης προτάσεων, αναγνώρισης λέξεων κτλ.).
Γνωστικός τομέας | ( δυσκολίες ταξινόμισης, σειροθέτησης, αναγνώρισης και ονομασίας σχημάτων/χρωμάτων/μεγεθών, εκτέλεσης οδηγιών, εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής κτλ).
Κινητικός τομέας | (δυσκολίες αδρής/λεπτής κινητικότητας, συντονισμού κινήσεων ματιού/χεριού κτλ).
Κοινωνικο - συναισθηματικός τομέας | (δυσκολίες συγκέντρωσης, δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, δυσκολία αποχωρισμού, συγκέντρωσης, έκφρασης συναισθημάτων, έντονες συναισθηματικές εκρήξεις χωρίς έκδηλη αιτία κτλ).

 

 

 
 
 
 
 

 

Τι είναι;

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που επικεντρώνεται στην αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά. Ο κύριος στόχος της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό τους δυναμικό.

Η διαδικασία ξεκινά με την αξιολόγηση, κατά την οποία εξετάζονται προσεκτικά οι ατομικές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Οι ειδικοί στην Ειδική Διαπαιδαγώγηση χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους αξιολόγησης για να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στον τομέα της μάθησης.

Έπειτα από την αξιολόγηση, αναπτύσσεται ένα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης που προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διδακτικές μεθόδους, προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά υλικά, υποστήριξη από ειδικούς και άλλες προσαρμογές που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων του παιδιού.

Σημαντικός πυλώνας της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την αυτοεκτίμηση και την ενσωμάτωση του παιδιού στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας θετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να ενσωματωθούν επιτυχώς στην κοινωνία.
 

 

 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ερωτήσεις ή για να κλείσετε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας